29 december 2014, gewijzigde regels voor afgifte EU-paspoort

Vanaf 29 december 2014 worden de modaliteiten voor de afgifte van het Europees paspoort licht gewijzigd door Europese verordening 576/2013.

Het model van het Europees paspoort voor gezelschapsdieren, dat toelaat om naar andere lidstaten te reizen, is aangepast. Dit paspoort moet bij aflevering alle identificatiegegevens van het dier en van de eigenaar bevatten, en ook door die laatste worden ondertekend. Dit moet voorkomen dat er blanco paspoorten in omloop raken. De paspoorten die voor 29 december 2014 al zijn of nog worden afgeleverd, blijven wel geldig.

Volgens de nieuwe afgifteprocedure kan de dierenarts het paspoort pas afleveren als de rubrieken I tot IV volledig zijn ingevuld (art.21.1). Het betreft de gegevens van de eigenaar, de beschrijving en de merking van het dier en de gegevens van de dierenarts die het paspoort aflevert. Het volstaat met andere woorden niet langer om enkel het nummer van de transponder te vermelden en vervolgens het paspoort af te leveren.

Bovendien mag de eigenaar het etiket dat hij na registratie van zijn dier ontvangt niet meer over de gegevens van de rubrieken I tot IV van het paspoort kleven.

Van zodra de merkingsgegevens in rubriek III zijn ingevuld, moet deze bladzijde met de daartoe voorziene transparante lamineerfolie worden verzegeld.

De vaccinatierubriek in het nieuwe paspoort telt drie vakken: voor de vaccinatiedatum, voor de aanvang van de geldigheid van de vaccinatie en voor het einde van de geldigheid. In deze rubriek moet naast de naam, het adres en de handtekening van de verantwoordelijke dierenarts ook zijn of haar telefoonnummer worden vermeld. Als het om een praktijk met meerdere dierenartsen gaat, moet de naam van de fysieke persoon die de vaccinatie heeft uitgevoerd worden vermeld, en niet die van de rechtspersoon.

De dierenarts die het paspoort aflevert, moet de informatie over het paspoortnummer, de eigenaar en het nummer van de transponder tenminste drie jaar bewaren.

Meer informatie:

Persbericht van 17 oktober

Portaalsite van de FOD Volksgezondheid: vanaf 20 december vindt u hier gedetailleerde informatie over de procedures die vanaf 29 december 2014 zullen gelden

Info omtrent de registratie van honden : website www.dogid.be vanaf 29 december 2014
Het etiket dat de eigenaar na registratie van zijn dier ontvangt moet vanaf 29 december in de rubriek XII “Diversen” van de paspoorten worden gekleefd

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant