Vragenlijst over de huidige bijenteeltpraktijken in Europa

Hartelijk dank om de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) te steunen in het beschrijven van de huidige bijenteeltpraktijken in Europa.

 

Deze vragenlijst gaat over het aantal activiteiten die u in de loop van een bepaald jaar in uw bijenstal uitvoert.

 

Als u meerdere bijenstallen hebt, vragen wij u vriendelijk om u te baseren op één enkele bijenstal waarvoor u, ten opzichte van de andere bijenstallen, de meeste activiteiten verricht (de meeste kolonies en/of het vaakst de grootste inspanningen).

 

Aan het begin van de vragenlijst wordt u bevraagd over uw persoonlijke ervaring met bijenteelt en over de grootte en plaats van uw bijenstal in het laatste seizoen (2019).

 

Aan het eind van de vragenlijst kunt u, indien u dat wenst, andere opmerkingen, meningen of ervaringen met ons delen.

De antwoorden mag u sturen naar : laurence.ballieux@health.fgov.be

 

In februari 2020 zullen de resultaten van deze enquête aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Als u daarin geïnteresseerd bent, zullen we u op dat moment een kopie van het rapport bezorgen.

 

Nogmaals dank voor uw medewerking.

 

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant