Persmededeling: Onthoornen van herkauwers

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft bij controles vastgesteld dat veehouders zelf hun runderen (jong of volwassen) en kleine herkauwers onthoornen. Soms voeren veehouders die ingreep zelfstandig uit op aangeven van de dierenarts, terwijl er eigenlijk altijd een dierenarts bij de ingreep aanwezig moet zijn om de verdoving toe te dienen. De regels verbonden aan deze pijnlijke ingreep worden daarom nog eens op een rijtje gezet.

Onthoornen van runderen is enkel toegestaan als het noodzakelijk is voor de veiligheid en de bescherming van de andere dieren en/of het personeel. De ingreep is niet alleen pijnlijk, maar kan ook leiden tot een gedragsverandering en verminderde voederopname die dagen tot weken aanhoudt. Systematisch onthoornen bij volwassen dieren is af te raden. 

Er zijn twee manieren om de hoornen van runderen en kleine herkauwers te verwijderen: het verwijderen van de hoorngroeipunt bij zeer jonge dieren en het afzagen van de hoorn bij runderen. Het afzagen van de hoorn van schapen en geiten is verboden.

 

Verwijderen van de hoorngroeipunt bij kalveren, schapen en geiten

·         De ingreep mag enkel uitgevoerd worden door middel van thermocauterisatie. Het gebruik van caustische pasta’s om de hoorngroeipunt te verwijderen is verboden.

·         Kalveren moeten jonger zijn dan twee maanden.

De thermocauterisatie en het afzagen van de hoorn mogen gebeuren door de veehouder, maar vereisen een algemene en lokale verdoving die verplicht moet worden uitgevoerd door een dierenarts.

 

Verdoving enkel door de dierenarts!

De hoorn en de hoorngroeipunt bestaan uit levend weefsel dat doorbloed en bezenuwd is. Het  verwijderen ervan is zeer pijnlijk en kan stress geven. Daarom moeten de dieren voldoende gesedeerd worden in combinatie van een plaatselijke anesthesie van de hoornbasis. Het verdoven van dieren mag enkel uitgevoerd worden door een dierenarts. De dosissen sederende geneesmiddelen die de veehouder zelf mag toedienen, volstaan hiervoor absoluut niet[1].

 

Nabehandeling

Nadat de hoorngroeipunt of de hoorns verwijderd zijn, houdt de pijn nog enkele dagen aan.  Pijnbestrijding is daarom aangewezen.

Na het onthoornen kan er een verminderde voederopname en gedragsverandering optreden. Raad de veehouder aan om de dieren extra in de gaten te houden.

 

Wettelijke bepaling

Koninklijk besluit van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.

 

 

[1] KB 21 juli 2016 – bijlage II:

geneesmiddelen die door de verantwoordelijke aan zijn dieren mogen toegediend worden in het kader van een diergeneeskundige bedrijfsbegeleidingsovereenkomst

Geneesmiddelen die alpha-2-adrenergische stoffen bevatten die niet uitsluitend geregistreerd zijn voor intraveneuse toediening voor zover ze gebruikt worden aan kalmerende of licht sederende doses.

 

 

 
 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant