Weyts start platform voor alternatieven voor dierproeven

Vlaams Dierenminister Ben Weyts organiseert vandaag de allereerste stuurgroep voor het project “Oprichting platform voor alternatieve methoden voor dierproeven”. Het doel van dit platform is de bestaande expertise van alternatieve methoden binnen de Vlaamse onderzoeksinstellingen in kaart te brengen en te verzamelen in een databank.  “We gaan versnipperde expertise nu bundelen en beschikbaar stellen voor onderzoekers”, zegt Weyts.

 

Vlaanderen neemt het voortouw bij de ontwikkeling en promotie van alternatieve methoden die dierproeven onnodig maken. “De laatste jaren worden er steeds meer alternatieven voor dierproeven ontwikkeld, zoals in vitro-testen en computermodellen”, zegt Weyts. “Maar vaak zijn onderzoekers niet op de hoogte van de specifieke alternatieve mogelijkheden, en is de kennis van alternatieve methoden nog te zeer versnipperd.”

 

De Vlaamse databank zal een verzameling zijn van alle gebundelde expertise binnen de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Ze zal worden ontwikkeld als een onderdeel van de reeds bestaande en publiekelijk toegankelijke Europese EURL-ECVAM databank inzake beschikbare alternatieve methoden. Het project heeft reeds de steun van EURL-ECVAM en van onder andere Nederland. Het is de bedoeling dat ook andere Europese landen kunnen aansluiten bij dit platform.

 

“Soms zijn dierproeven spijtig genoeg nog steeds onvermijdelijk, bijvoorbeeld voor kankeronderzoek. Maar ik wil dat er steeds eerst gekeken wordt of er geen methoden bestaan zonder levende dieren. Daarom is het broodnodig dat alle wetenschappers via de databank toegang hebben tot alle mogelijke alternatieven.”

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant