Bevestiging van een geval van Brucellose in de provincie Namen

In een zoogkoeienbedrijf in de provincie Namen werd een geval van brucellose vastgesteld.

België werd vrij verklaard van brucellose op 25 juni 2003 en dit statuut werd erkend door de Europese Commissie.

In december 2010 werd nog een haard geregistreerd, maar door de correcte afhandeling van dit geval werd de brucellose vrije status behouden alhoewel de oorzaak van deze haard niet kon gevonden worden.

Een nieuw geval werd vastgesteld in de provincie Namen dankzij het abortusprotocol dat gefinancierd wordt door het FAVV en dankzij de naleving van de wetgeving in verband met abortussen bij runderen.

Het Agentschap heeft het betrokken bedrijf geblokkeerd.
De contactbedrijven worden onder bewaking geplaatst teneinde de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het Agentschap benadrukt de goede samenwerking met de veehouder en de betrokken dierenartsen.

Dit geval toont eens te meer het belang aan van het abortusprotocol en de doeltreffendheid van het nieuwe sanitaire beleid dat overlegd werd tussen de landbouwsector, de dierenartsen en het FAVV.


 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant