Derde en vierde besmetting met H5N8 bij wilde vogels

Een derde besmetting met het H5N8-virus bij wilde vogels werd vastgesteld. Het gaat om een wilde zwaan en een wilde eend die vorige vrijdag dood gevonden werden op een vijver in Elen, gemeente Dilsen-Stokkem in de provincie Limburg, op zowat 2 km van de Maas, die de grens vormt met Nederland. De beide dieren werden vandaag bevestigd als besmet met het H5N8-virus. Het CODA heeft nog niet aangetoond dat het om het hoogpathogene virus gaat, maar daarover bestaat niet echt twijfel.

Deze vondst wijzigt niets aan de risico-evaluatie, noch aan de maatregelen. Ze bevestigt enkel nogmaals wat ook vorige week, bij het versoepelen van de maatregelen, al aangegeven werd, nl. dat er nog steeds virus circuleert in de wilde vogels, weliswaar minder dan dat in de 2 voorgaande maanden het geval was.

Dit is ook de reden dat de maatregelen voor de professionele sector werden verlengd en dat het ook nog steeds voor hobbyhouders verplicht is om binnen te voederen.

Dezelfde situatie wordt vastgesteld in de buurlanden. Nederland heeft bijv. via het ADNS-systeem een nieuwe besmetting gemeld bij een hobbyhouder, opnieuw in de buurt van het IJsselmeer.

De oproep om de verplichte voorzorgsmaatregelen (afschermen, binnen voederen, bioveiligheid bij alle activiteiten op het bedrijf) strikt toe te passen, wordt herhaald. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld zijn om pluimvee en vogels te beschermen tegen besmetting en op die manier ook de belangen van de sector te vrijwaren.

 

Op 23/03 werden nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies. Het gaat om een waterhoen gevonden in Hoeilaart op 22 februari, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart. De 2 laatste dieren zijn begin vorige week gestorven, het eerste dier begin maart.

Het betrokken vogelopvangcentrum is geïsoleerd en er zijn monsters genomen om na te gaan of nog andere dieren op de site besmet zijn. In functie daarvan wordt bekeken hoe de site kan vrijgemaakt worden.

Aangezien het ook hier om wilde vogels gaat, worden er geen bijkomende, algemene maatregelen opgelegd. Deze vondst wijzigt evenmin iets aan de eerdere risico-evaluatie. Ze bevestigt enkel nogmaals dat er nog steeds virus circuleert in de wilde vogels en dat de verplichte voorzorgsmaatregelen (afschermen, binnen voederen, bioveiligheid bij alle activiteiten op het bedrijf) nog steeds strikt moeten toegepast worden.

 
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant