Praktijkassistent - max 30% hernieuwbaar

Praktijk: UGent
Contactpersoon: Edwin Claerebout
Email: edwin.claerebout@UGent.be
Telefoon: +32 09/2647393
Toegevoegd op: 07/02/2017
Adres:
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke, Oost-Vlaanderen
Omschrijving
OVER DE UGENT
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.


JOUW OPDRACHT
- Je levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep (organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen en werkcolleges), in het bijzonder de vakken Parasitologie en Parasitaire Ziekten.


JOUW PROFIEL
- Je bent houder van een diploma van master in de diergeneeskunde of gelijkgesteld diploma. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
- Je oefent overige beroepsactiviteiten uit en/of je hebt aantoonbare ervaring die kan bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgebonden onderwijs.
- Je hebt interesse in een onderwijsopdracht in vermeld domein.
- Je hebt interesse in wetenschappelijke en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening.
- Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.
- Grondige kennis van het Nederlands strekt tot aanbeveling


ONS AANBOD
- Wij bieden je een aanstelling voor een termijn van één jaar. De aanstelling kan onbeperkt hernieuwd worden voor periodes van maximaal vijf jaar. Opgelet: Je kan niet voor een gecumuleerd percentage van meer dan 30 % als praktijkassistent aan de UGent aangesteld worden.
- De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 april 2017.
- De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie hieronder vind je op onze website.
- Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen, kan je vinden op onze website.


INTERESSE?
Solliciteer online via deze toepassing vóór de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan) en voeg volgende documenten toe:
- je sollicitatiebrief
- je cv
- een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
- enkel indien je je diploma buiten de Europese Unie behaalde: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (indien reeds in uw bezit)

We aanvaarden geen sollicitaties die per e-mail worden doorgestuurd of sollicitaties waarbij (een van) bovenstaande documenten ontbreken.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen met Prof. Edwin Claerebout (edwin.claerebout@UGent.be, +32 09/2647393).
Locatie
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant