Inspecteur dierenarts - Sector transformatie LCE Brussel

Praktijk: FAVV
Contactpersoon:
Email: jannah.dejonge@favv.be
Telefoon: 02/211.88.42
Toegevoegd op: 11/09/2017
Adres:
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel, Brussels Gewest
Omschrijving
Je expertisegebied omvat hoofdzakelijk dierengezondheid en de controle van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, met name de goede hygiënepraktijken, de autocontrole op basis van het Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dierziekten, geneesmiddelen voor dieren en de afvalproblematiek daaromtrent. Je werkt zowel op levende dieren als op karkassen.

Je belangrijkste taken zijn:
• Je voert controles uit op het terrein en je neemt ter plaatse de noodzakelijke maatregelen: toelating, waarschuwing, proces verbaal, beslag, sluiting,…
• Je zorgt voor de kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van controles en de desbetreffende rapportering.
• Je biedt de nodige ondersteuning aan de verantwoordelijken van de LCE (Lokale Controle Eenheid) en je biedt technische ondersteuning aan controleurs.
• Je geeft de nodige uitleg aan de toezichthoudende autoriteiten (politie, parket,...) en aan operatoren over de wetgeving, de objectieven en de doeleinden van het FAVV.
• Je actualiseert je kennis van de wetteksten, reglementering en de bestaande rechtspraak inzake de voedselveiligheid.
• Je werkt in het kader van ISO 9001 certificering en ISO 17020 accreditatie. Je volgt bestaande procedures en stelt verbeteringen voor.

De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds of in het weekend controles dient uit te voeren.

De controleur dient dagelijks meerdere verplaatsingen te maken. Personen die geïnteresseerd zijn dienen te beschikken over een rijbewijs B en een eigen wagen.
Locatie
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant