Manager van het Departement Dierenwelzijn

Praktijk: LEEFMILIEU BRUSSEL
Contactpersoon:
Email:
Telefoon:
Toegevoegd op: 05/03/2021
Adres:
Havenlaan 86C
1000 Brussel, Brussels Gewest
Omschrijving
Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

We zijn momenteel op zoek naar een (m/v/x) Manager van het Departement Dierenwelzijn

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Dierenwelzijn.

Functie
Je zal leiding geven aan het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel dat bestaat uit een tiental personen die diverse taken uitvoeren met betrekking tot dierenwelzijn zoals inspecties uitvoeren, erkenningen afleveren, subsidiedossiers beheren, wetgeving opstellen etc.

Hoofdtaken van de functie:

Je definieert en coördineert de activiteiten van het departement.
Je organiseert en motiveert het team.
Je volgt het werk van het team en van de individuele medewerker·ster·s op.
Je staat in voor de ontwikkeling van de medewerker·ster·s.
Je stelt en volgt het werkprogramma van het departement op en beheert het budget en de performantie-indicatoren.
Je rapporteert aan de hiërarchie en laat de informatie doorstromen.
Je verstrekt advies, raad en commentaar.
Je bereidt complexe documenten en dossiers voor.
Je ontwikkelt samen met de hiërarchie een beleid en langetermijnvisie voor het departement Dierenwelzijn.
Je draagt samen met andere diensten/departementen bij aan de realisaties van de afdeling en Leefmilieu Brussel door onder andere deel te nemen aan transversale projecten binnen de afdeling en de organisatie.
Je vertegenwoordigt het team intern en extern en geeft presentaties.
Je hebt regelmatig overleg met het bevoegde Kabinet.
Je bouwt een netwerk uit door deel te nemen aan diverse overlegvergaderingen met experten-commissies, andere Gewesten, gemeenten enz..

Profiel
Diploma*
Master diergeneeskunde, farmacie, biologie…

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring
Minstens 1 jaar ervaring met teammanagement
Ervaring in het domein dierenwelzijn is een belangrijke troef
Ervaring met het beheren van projecten of overheidsopdrachten is een pluspunt

Kennis
Vertrouwd met de problematiek van het dierenwelzijn
In staat zijn om wetteksten te begrijpen
Vertrouwd met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel
Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
Je begrijpt gesprekken en teksten in het Engels en kunt Engels spreken.
Informaticakennis: standaard Office programma’s, werken met gegevensbanken

Gedragsgerichte competenties
Leidinggevende vaardigheden: je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
Je gaat constructief om met stress en kritiek.
Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod
Vervangingscontract (geschatte duur: 1 jaar) met de mogelijkheid tot een contract van onbepaalde duur
Een voltijdse betrekking
Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
Maaltijdcheques (8 €)
Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
Een permanente vorming
Een flexibele uurregeling
Een hospitalisatieverzekering
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?
Solliciteer uiterlijk op 4/04/2021 (cv en motivatiebrief) via deze link: https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/54842/manager-van-het-departement-dierenwelzijn-m-v-x--ref-2021-a12-/


Locatie
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant