Colloquium: Dierenwelzijn en -ethiek

Periode: 26/02/2019
Locatie: Merelbeke
Korting:
Informatie
VOORSTELLING
De laatste jaren is de (publieke) belangstelling voor dierenwelzijn sterk toegenomen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met een aantal sterk gemediatiseerde onderwerpen waarbij dieren betrokken zijn. Denk daarbij aan de discussie over het onverdoofd slachten die de gemoederen blijft beroeren of de bij wijlen schokkende beelden over mistoestanden in enkele slachthuizen. Er zijn evenwel nog tal van andere voorbeelden te bedenken waarbij de vraag naar dierenwelzijn centraal staat, zoals de broodfok van honden, de nertskweek, …

De belangstelling voor dierenwelzijn in het algemeen en de rechten van het dier in het bijzonder zal de komende jaren wellicht alleen maar toenemen. Ook de wetgever zit niet stil en denkt na over een verbetering van de positie van het dier in het recht. Dat denkwerk heeft zowel in België als in andere Europese landen intussen geleid tot regelgeving waarin het dierenwelzijn wordt aangescherpt. Tijdens het colloquium komen drie eminente sprekers aan het woord die elk vanuit hun eigen expertise toelichting zullen geven bij topics die verband houden met dierenwelzijn.
SPREKERS
Anthony Godfroid, Advocaat bij Essenzia Advocaten
Piet Vanthemsche, Bestuurder van Vennootschappen
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Dit colloquium is een initiatief van Mr. Luk Burgelman, Dr. Pierre Weyens, Dr. Herman Deschuytere, Mr. Anthony Godfroid, Dr. Stef Aerts en Prof. Sarne De Vliegher.
PROGRAMMA
16u00-16u30u: Ontvangst met koffie
16u30-17u15: Welkom en eerste lezing door Mr. Anthony Godfroid: “Het rechtsstatuut van het dier”
17u15-18u00: Tweede lezing door Prof. Piet Vanthemsche: “De problematiek van het onverdoofd slachten”
18u00-18u30: Pauze met broodjes
18u30-19u15: Derde lezing door Min. Ben Weyts: Toelichting bij de reeds tot stand gekomen regelgeving m.b.t. dierenwelzijn en beleidsvisie over dierenwelzijn
19u15-20u00: Debat met de sprekers
20u00-21u00: Receptie met netwerkmoment
DOELGROEP
Advocaten, magistraten, dierenartsen, deskundigen dierenwelzijn, ...
PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum en plaats
Dinsdag 26 februari 2019, 16u00 - 21u00
Faculteit Diergeneeskunde
Campus Merelbeke
Kliniek auditorium B, ingang 12
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Deelnameprijs
€ 123,97 excl. btw (€ 150 incl. btw) Deelname aan het colloquium, documentatie, koffiepauze, broodjes en receptie inbegrepen.
Studenten en (advocaat-)stagiairs genieten 20% korting en betalen € 99,17 (excl. btw).

(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 123,97)

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op het colloquium
Permanente vorming
OVB (3 punten), IGO en Orde der Dierenartsen (in aanvraag)
KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting
Registratienummer ELS Belgium: DV.0214911
Voor meer informatie, klik hier.

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 123,97

Inlichtingen
Larcier Opleiding
opleiding@larciergroup.com
Gratis nummer: 0800 39 067
https://www.larciergroup.com/nl/colloquium-dierenwelzijn-en-ethiek-2019-9781101008195.html
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant