Hartproblemen bij de kat: Van diagnose tot therapie.

Periode: 15/02/2018
Locatie: Utrecht, Nederland
Korting:
Informatie
Alles over de diagnostische en therapeutische (on-)mogelijkheden van hartziekte bij de kat inclusief systemische hypertensie en arteriële thrombo-embolie.

Algemene informatie
Hartziekte bij de kat komt enorm vaak voor. Het kan zowel voor kat als voor eigenaar dramatische gevolgen hebben. Een juiste diagnose en zo nodig een juiste behandeling is daarom van cruciaal belang. Dit stelt de dierenarts voor een probleem. Het is namelijk lastig om subklinische en klinische hartziekte vast te stellen bij katten. Lichamelijk onderzoek, electrocardiografie en röntgenonderzoek zijn weinig gevoelig en weinig specifiek. Echocardiografie is wel gevoelig en specifiek maar moeilijk uit te voeren en niet te allen tijde beschikbaar. Is er eenmaal hartziekte vastgesteld, wat dan ? In tegenstelling tot bij de hond is bij de kat nauwelijks enig bewijs voor de effectiviteit van hartmedicatie.

Tijdens dit seminar zal cardioloog Mark Dirven de recente wetenschappelijke achtergronden van diagnostiek en behandeling van hartziekte, hoge bloeddruk en arteriële thrombo-embolie voor u én samen met u naar de praktijk vertalen.

De volgende onderwerpen zullen o.a. aan de orde komen:
• Wat doe ik met een kitten met hartruis ?
• Wat doe ik met een volwassen kat met hartruis ?
• Wat doe ik met een benauwde kat ?
• Hoe meet ik de bloeddruk bij een kat ?
• Wat zijn cardiale biomarkers en wat moet ik er mee ?
• Hoe behandel ik een kat met HCM ?
• Hoe behandel ik een kat met hartfalen ?
• Hoe behandel ik een kat met hoge bloeddruk ?

Spreker
Dierenarts Mark Dirven heeft zich sinds zijn afstuderen in 2004 toegelegd op de interne geneeskunde in het algemeen en de cardiologie in het bijzonder. In 2012 startte hij met zijn specialistenopleiding tot cardioloog om deze in 2017 met goed gevolg af te ronden. Momenteel werkt hij als specialist cardiologie (Diplomate ECVIM-CA Cardiology) in de Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren in Utrecht en in AniCura Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht en AniCura Specialistisch Verwijscentrum Rijswijk. Door deze unieke combinatie van praktijk en universiteit kent hij de diagnostische en therapeutische (on-)mogelijkheden van de diagnostiek en behandeling van hartziekte in de praktijk en weet hij hoe wetenschap naar de praktijk te vertalen. Onder de naam Ictuscordis verzorgt hij telemedicine, nascholing en trainingen voor dierenartsen en veterinaire industrie.

Doelgroep
Gezelschapsdierenarts met een interesse in hartziekte en hoge bloeddruk bij de kat. Ervaring met echocardiografie is een pré maar niet noodzakelijk.
 

© 2011 VETWorks - alle rechten voorbehouden.

VETWorks webdesign HTML5 Compliant